top of page

"ירון היווה עבורי תמיד דמות אנרגטית מובילה
באופן בו השכיל לאפשר לי להכיר את כשרונותיי"

ירון מרגולין ניחן בתכונות אנושיות נדירות.
מאז היכרותי אותו, מזה שנים רבות,
התוודעתי באופן אישי למעלות הייחודיות לו בתחומים בהם עסק ועוסק,
כאשר כולם עוסקים בגוף נפש האדם,
וככאלה דורשים יכולת זיהוי ואבחנה,
יכולת תקשורתית, אמפטיה רגשית, יצירתיות וכשרון.

ירון היווה עבורי תמיד דמות אנרגטית מובילה
באופן בו השכיל לאפשר לי להכיר את כישרונותיי
ובאופן בו ליווה אותי בכישוריו המקצועיים
הן בתחום המחול והן בתחום עיסוקיו היום.

לאחרונה התוודעתי וחוויתי את יכולתו הטיפולית הייחודית והמקורית,
זו שתמיד מלווה אותו בעיסוקיו ובהסתכלותו על העולם והאנשים.
אדם יקר.

 

נטע אלרואי

bottom of page